Χοιρινός Λαιμός Α/Ο

Εκτύπωση
2 - 2,5 κιλά
Δεν ορίστηκε εικόνα
Περιγραφή

Χοιρινός Λαιμός Α/Ο

2 - 2,5 κιλά