Χοιρινό Σουβλάκι

Εκτύπωση
Μηχανής
Περιγραφή

Χοιρινό Σουβλάκι Μηχανής

60γρ / 70γρ / 80γρ / 90γρ / 100γρ / 110γρ