Χοιρινό Ρολό Πανσέτα & Μπούτι

Εκτύπωση
0,5 έως 2,5 κιλά
Δεν ορίστηκε εικόνα
Περιγραφή

Χοιρινό Ρολό Πανσέτα & Μπούτι

0,5 έως 2,5 κιλά