Χοιρινό μπούτι Α/Ο

Εκτύπωση
7 - 8 κιλά
Δεν ορίστηκε εικόνα
Περιγραφή

Χοιρινό μπούτι Α/Ο

7 - 8 κιλά