Χοιρινό Κοντοσούβλι

Εκτύπωση
Κοντοσούβλι
Δεν ορίστηκε εικόνα
Περιγραφή

Χοιρινό Κοντοσούβλι

0,5 έως 5 κιλά