Χοιρινή Σπάλα Μ/Ο

Εκτύπωση
7 - 7,5 κιλά
Δεν ορίστηκε εικόνα
Περιγραφή

Χοιρινή Σπάλα Μ/Ο

7 - 7,5 κιλά