Χοιρινή Σπάλα Φύλλο

Εκτύπωση
300γρ - 400γρ
Δεν ορίστηκε εικόνα
Περιγραφή

Χοιρινή Σπάλα Φύλλο

300γρ - 400γρ