Χοιρινή σπάλα Α/Ο

Εκτύπωση
4,5 - 5 κιλά
Δεν ορίστηκε εικόνα
Περιγραφή

Χοιρινή σπάλα Α/Ο

4,5 - 5 κιλά