Κιμάς χοιρινός (από τρίμμα)

Εκτύπωση
0,5 έως 5 κιλά
Δεν ορίστηκε εικόνα
Περιγραφή

Κιμάς χοιρινός (από τρίμμα)

0,5 έως 5 κιλά