Καλαμάρι Ακαθάριστο

Εκτύπωση
Φορμόζα - 2 κιλά
Δεν ορίστηκε εικόνα
Περιγραφή

Καλαμάρι Ακαθάριστο Φορμόζα

2 κιλά